Czytelny cennik. Brak ukrytych opłat. Darmowa rejestracja.

1 miesiąc
3 miesiące
12 miesięcy
USD
GBP
PLN
EUR
Starter Standard Professional Enterprise
49/1 m
149/1 m
499/1 m
zapytaj o cenę
Starter 49/1 m
Standard 149/1 m
Professional 499/1 m
Enterprise
zapytaj o cenę
  Ankiety PC true true true true  
  Ankiety na tablety true true true true  
  Ankiety mobilne true true true true  
Projektowanie ankiet
  Liczba ankiet / testów bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń  
  Liczba pytań bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń  
  Liczba kontaktów bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń  
  Szablony ankiet true true true true  
  Pasek postępu true true true true  
  Pytania obowiązkowe true true true true  
  Pre-populacja ankiet true true true true  
  Walidacja poprawności odpowiedzi true true true true  
  Logika ankiet x x x x  
  Zaawansowana logika ankiet - - x x  
  Piping (insertowanie treści) new - x x x  
  Kwoty new - - x x  
  Aktywne linki w ankietach - - true true  
  Strona "dziękuję" true true true true  
  Tworzenie kopii istniejącej ankiety / testu true true true true  
  Ukrywanie pytań - true true true  
  Losowa kolejność odpowiedzi - true true true  
  Rotowanie pytań - - true true  
  Rotowanie stron - - true true  
  Rotowanie bloków stron new - - true true  
  Losowanie pytań new - - true true  
  Hosting plików graficznych 50 MB 250 MB 4 GB bez ograniczeń  
Pytania ankietowe
  Pytanie pojedynczego wyboru x x x x  
  Pytanie wielokrotnego wyboru x x x x  
  Pytanie macierzowe x x x x  
  Pytanie otwarte x x x x  
  Pytanie NPS x x x x  
  Pytanie o czas / datę x x x x  
  Tekst, Grafika, Video x x x x  
  Pytanie rankingowe - x x x  
  Pytanie typu Heat Mapa - - x x  
  Pytanie typu Hot Spot - - x x  
  Pytanie przenieś i upuść  new - - x x  
  Dodaj plik (z OCR) new - - - x  
  Bank pytań new - - x x  
Wsparcie wielu języków
  Wsparcie dla wszystkich języków (Unicode) true true true true  
  Wsparcie dla języków pisanych od prawej-do-lewej true true true true  
  Wielojęzyczne ankiety online 1 2 bez ograniczeń bez ograniczeń  
Branding
  Skórki ankiet 10 skórki ankiet użytkownika skórki ankiet użytkownika skórki ankiet użytkownika  
  Dodaj logo true true true true  
  Przekierowanie po zakończeniu badania true true true true  
  Formatowanie zaproszeń do wypełnienia ankiety - x x x  
  Czcionki ankiety - - x x  
  Krótkie linki ankiet - - x x  
  Obrazki i linki w zaproszeniu do wypełnienia ankiety - - - x  
  Własny szablon CSS - - - x  
Zbieranie odpowiedzi
  Liczba odpowiedzi 1000 / miesiąc 2500 / miesiąc 7000 / miesiąc bez ograniczeń  
  Zbieraj odpowiedzi przez link x x x x  
  Zbieraj odpowiedzi przez email true true true true  
  Zbieraj odpowiedzi przez IFRAME true true true true  
  Zbieraj odpowiedzi przez widget www - x x x  
  Zbieraj odpowiedzi przez kod QR - x x x  
  Zbieraj odpowiedzi przez SMS - - x x  
  Ankieta w mailu new - - x x  
  Ankieta w mailu (Formularz) - - - x  
  Ankiety papierowe new - - x x  
  Ogranicz czas badania - x x x  
  Tokeny - x x x  
  Screen-outs - x x x  
  Mailing z dowolnego konta email - x x x  
Raporty ankiet
  Graficzne raporty true true true true  
  Wyniki dostępne w czasie rzeczywistym true true true true  
  Informacja o czasie odpowiedzi true true true true  
  Udostępnianie wyników (link) true true true true  
  Mierniki (CSI) - 2 5 bez ograniczeń  
  Filtry danych true true true true  
  Filtry czasowe - true true true  
  Powiadomienia email o nowych wynikach - true true true  
  Tabele krzyżowe new - - x x  
  Trendy new - - x x  
  Kodowanie pytań otwartych new - - x x  
  Kopiowanie raportów 1 2 5 bez ograniczeń  
  Wyniki cząstkowe - - - true  
Eksport wyników
  Wsparcie dowolnej strony kodowej true true true true  
  Eksport raportu sumarycznego true true true true  
  Eksport wyników (.csv) true true true true  
  Eksport wyników (.xls) - true true true  
  Eksport wyników (.xlsx) - true true true  
  Eksport wyników (SPSS) - x x x  
  Eksport wyników (PDF) new - - x x  
  Eksport wyników (PowerPoint) new - - x x  
Praca grupowa
  Liczba użytkowników 1 użytkownik 1 użytkownik 2 użytkowników bez ograniczeń  
  Zarządzanie prawami dostępu - - x x  
API i Integracja
  Google Analytics new - x x x  
  Zendesk - - x x  
  LiveChat new - - x x  
  Slack - - x x  
  Sona Systems - - x x  
  Salesforce - - x x  
  Dropbox new - - x x  
  HTTP referrer - - x x  
  Sterowanie ID odpowiedzi - - x x  
  Dostęp do FTP / FTPS - - - x  
  ODBC - - - x  
Bezpieczeństwo
  Zabezpieczenie ankiety hasłem true true true true  
  Podwyższone bezpieczeństwo (SSL / HTTPS) - true true true  
  Filtrowanie IP - - true x  
  Dziennik zdarzeń - - - x  
  Zarządzanie polityką bezpieczeństwa - - - x  
Panel badawczy online
  Panel badawczy online (80 krajów, 40 M panelistów) - - true true  
  Cint - - true true  
  Research Now - - true true  
White label
  Wsparcie dla wielu domen - - - true  
  Ukrycie stopki ankiety - - - true  
Wsparcie użytkownika
  Wsparcie www true true true true  
  Wsparcie email - true true true  
  Chat online - - true true  
  Wsparcie telefoniczne / skype - - - true  
  SLA - - - true  
Usługi profesjonalne
  Rozwój na życzenie - - - x  
  Skryptowanie ankiet - - - x  
  Tłumaczenia ankiet - - - x  
49/1 m
149/1 m
499/1 m
zapytaj o cenę